top of page
Raposa-4-660x330.jpg

   

1.   MARCOS KEIJI

2.   GABRIEL KENDI

3.   MOISÉS CAMPOS

4.   ENZO YOSIMURA

5.   ENZO LISITA

6.   ALEXANDRE CABRAL

7.   HEITOR STRINGARI 

8.   RAFAEL QUEIROZ

9.   ERICK PAGAN

10. ALESSANDRO STIFANI

11. LOURIVAL NETO

12. JOSÉ NETO

13. ATHILA SOARES

14. IGOR MARINHO

15. MATHEUS MENDES

 

8.300
8.300
8.700
8.800
8.300
10.300
10.100
10.500
10.400
10.300
8.300
7.000
5.000
6.000
7.500
bottom of page